Yume no naka e - kare kano
Tenkataihei - karekano ost
Miyazawa ikka - karekano ost
Futoufukutsu - karekano ost
Kare kano ost - soichirou arima ii
Kare kano ending full (yumeno nakae)
Kare kano ending full (yumeno nakae)
Kare - kano - ost - --eshajouri - (d. - komova)
Kare - kano - ost - --eshajouri - (d. - komova)